Saturday, 7 January 2012

MUTIARA HIKMAH: 2


Janganlah larut dalam angan-anganmu; sebab itu adalah tipuan syaitan yang akan membuat engkau lupa bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Ingatlah firman Allah SWT (Q.S. An-Nisaa': 120): “Syaitan itu memberikan janji2 kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong; padahal syaitan tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka.” (Syaikh Abdullah Al-Ghazali rhmlh) 

Manfaatkanlah waktumu sebaik-baiknya; karena Allah sudah mengingatkan dalam firman-Nya (Q.S. Luqman: 34): “Dan tidak seorang pun yg dpt mengetahui dgn pasti apa yg akan diusahakannya besok; dan tidak seorang pun yg dpt mengetahui dibumi mana dia akan mati.”  (Wahab bin Munabbih rhmlh)

Tumbuhnya kesombongan diri tidak hanya disebabkan oleh banyaknya harta; kekuasaan atau jabatan dan merasa lebih hebat dari orang lain. Akan tetapi yang paling berbahaya adalah kesombongan yang tumbuh dalam diri lantaran merasa dilecehkan dan adanya rasa marah dalam hati tatkala merasa tidak dihormati oleh orang lain; baik dalam hal jabatan maupun keilmuan.  (Syaikh Fathur-rahman rhmlh)

Jika pencinta dunia mau berpikir tentang kesudahan dunia yang ditempatinya, niscaya tidak akan ada kesedihan dan kesusahan dalam hatinya atas apa yg hilang dan apa yang tidak diperolehnya. Dan ia akan menjadi orang yang qana’ah atas anugerah Allah kepadanya. (Imam Al-Ghazali rhmlh) 
 
(dinukil dan di-edit dari  berbagai sumber)

Bagansiapiapi,  12 Safar  1433 H /  7 Januari  2012
KH.BACHTIAR AHMAD

1 comment:

Sekapur Sirih

Bagi yang berminat dengan tulisan yang ada, silahkan dicopy agar dapat berbagi dengan yang lain sebagai salah satu upaya kita untuk menunaikan “amar ma’ruf nahi munkar” yang diperintahkan Allah SWT.