Friday, 27 January 2012

MUTIARA HIKMAH: 3


Orang yg bertakwa kepada Allah tidak perlu heran atau sakit hati ketika kebaikan yang diberikannya kepada  orang lain dibalas dengan kejahatan ataupun ejekan. Sebab apa yang diperbuat manusia kepada Allah jauh lebih jahat lagi; bahwa banyak org yang bermaksiat dan mendurhakai Allah sebagai balasan untuk rahmat dan nikmat yang telah ia terima dari Allah SWT. (As-Syaikh Fathur-rahman rhmlh)  
Bersabarlah atas ketetapan Allah dan berdoalah kepada-Nya; boleh jadi dosa yang kau perbuat hari ini akan berubah menjadi pahala yg akan memasukkanmu ke surga. Dan amal ibadah yang kau lakukan berubah menjadi   dosa yang akan membawamu ke neraka. (As-Syaikh Ibnu At-Thaillah Al-Asqandari  rhmlh) 
Seseorang yang selalu memandang akhirat lebih baik dan berusaha mendapatkan kebaikannya, maka dialah  orang yang berlimu lagi berakal. Sebaliknya jika dia  memandang dunia sebagai segala tempat dan tujuan akhir dari semua harapan, maka ia termasuk ke dalam golongan orang bodoh lagi tiada berakal.  
                      (As-Syaikh Abdullah Al-Ghazali rhmlh)  
Jika yang diikut hanyalah kehendak nafsu dan ambisi diri kepada dunia, maka ilmu (agama) tidak lagi bermanfaat dan akal tidak lagi berfungsi sebagai timbangannya. Sepanjang hidup akan sengsara dalam angan-angan, hilanglah rasa malu terhadap Allah dan sesama makhluk dan engkaupun tidak lagi layak disebut sebagai orang beriman; walau engkau sholat; puasa; berzakat dan berhaji. (As-Syaikh Junaidi al Baghdady rhmlh)
Kalau tidak ada yang mati, yang lahir kemudian tidak akan kebagian tempat; Maka bersiap-siaplah memberikan tempatmu kepada yang akan lahir. Kalau tidak ada yang hidup; tentulah tidak ada yang berdoa untuk yang telah mati; Maka hiduplah dengan kebajikan dan meninggalkan kebajikan setelah mati, agar banyak  yang  mengingatmu dan mendoakan setelah engkau mati. (As-Syaikh Abdullah Al-Ghazali rhmlh)
                                          (dinukil dan di-edit dari  berbagai sumber)

Bagansiapiapi,   4 Rabi’ul Awwal  1433 H /   27   Januari  2012
KH.BACHTIAR AHMAD

No comments:

Post a Comment

Sekapur Sirih

Bagi yang berminat dengan tulisan yang ada, silahkan dicopy agar dapat berbagi dengan yang lain sebagai salah satu upaya kita untuk menunaikan “amar ma’ruf nahi munkar” yang diperintahkan Allah SWT.