Friday, 24 February 2012

NIKMATI DULU SENGGAMANYA...


Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Rifa’ah Al-Qardhi menceraikan isterinya dengan talak tiga. Kemudian mantan isterinya itu dinikahi oleh Abdur-Rahman bin Zubir. Oleh karena kurang “sreg” dengan suami barunya, maka perempuan itu lalu datang menghadap Rasulullah SAW untuk "curhat" dan berkata:

“Wahai Rasulullah, dulunya aku adalah isteri Rifa’ah, tapi ia menceraikan aku dengan talak tiga. Kini Abdur-Rahman bin Zubair menikahiku, namun demikian ya Rasulullah saya kurang berkenan padanya, sebab saya mendapat kabar alat vitalnya tidaklah lebih besar dari rumbai ini (perempuan itu menunjukkan rumbai jilbabnya).”

Pada saat perempuan itu bicara dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq berada di sisi Rasulullah SAW, sementara itu Khalid bin Sa’id sedang berdiri di depan pintu kamar menunggu izin masuk bertemu Rasulullah SAW, dan ketika Khalid mendengar semua ucapan “mantan isteri” Rifa’ah tersebut.  Khalid berkata dengan suara lantang kepada Abu Bakar: “Wahai Abu Bakar, tidakkah sebaiknya engkau cegah perempuan itu bicara yang tidak etis di hadapan Rasulullah SAW.”

Mendengar ucapan Khalid tersebut Rasulullah SAW hanya tersenyum, beliau lalu berkata kepada “janda” Rifa’ah tersebut: “Sepertinya engkau ingin kembali lagi kepada Rifa’ah, tentunya hal itu tidak boleh terjadi sebelum engkau menikmati senggamanya Abdullah dan Abdullah menikmati bersenggama denganmu.” Wallahua’lam.

(Diedit dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah r.a dan Urwah r.a)

Bagansiapiapi, 01  Rabi’ul  Akhir  1433 H  /  24  Pebruari  2012
KH.BACHTIAR  AHMAD

No comments:

Post a Comment

Sekapur Sirih

Bagi yang berminat dengan tulisan yang ada, silahkan dicopy agar dapat berbagi dengan yang lain sebagai salah satu upaya kita untuk menunaikan “amar ma’ruf nahi munkar” yang diperintahkan Allah SWT.